Monday, 25 May 2020

Milline on Teie energiakäitumine kodumajapidamises?


Kõige käepärasem, kiirem ja odavam viis suurendada oma kodu energiatõhusust, on parandada enda ja oma pere energiakäitumist. Energiakäitumine väljendub selles, kuidas energiat majapidamises, elukorralduses ja liikumisvajadustes kasutatakse. Meie energiakäitumine on kinni jäänud harjumustesse ja tavadesse, lisaks sellele mängib suurt rolli ka teadmatus. [1] Euroopa Keskkonnaagentuur on hinnanud, et kui muuta oma käitumist, vabaneda raiskavatest harjumustest ning renoveerida oma kodu, on oodata käitumislikku kokkuhoidu vähemalt 15% [2].

Miks on energiakäitumine oluline?

  • Energiakäitumist saab muuta KIIRESTI, KOHE;
  • energiakäitumist muuta on ODAV, väga ODAV;
  • seevastu taristuinvesteeringud on kulukad ja võtavad aastaid;
  • energiasääst toob otsest kasu ja rahalist kokkuhoidu;
  • vähendame süsinikuheidet ja leevendame kliimamuutuseid. [1]    


   Energiakäitumise oluline osa on oma energiatarbimise monitoorimine. Leibkonna liikmed peaksid huvituma energiatarbimisest ja -arvetest ning neist aru saama, eriti juhul, kui kulud on ebatavaliselt kõrged. Elektrienergia tarbimist saab mugavalt jälgida nt Eesti Energia või mõne muu elektrimüüja mobiilirakenduse abil. Enda majapidamise soojusenergia ja veekasutuse jälgimine on keerulisem. [1]

Smart Living projektijuht Annika on jälginud enda kodumajapidamise kommunaalkulusid juba aastaid. Selleks kasutab ta kõigile tuttavat Excelit. Annika sisestab Excelisse enda kommunaalarvetelt iga kuu kasutatud elektrienergia koguse (kWh), kasutatud vee (m3) ja kütte eurodes ning arvutab sellest kWh. Nii on väga lihtne enda tarbimist graafiliselt jälgida.
Annika elab 38,5 m2 korteris ja tema leibkonnas on 2 inimest.

Elektrienergia kulu graafik näeb välja sellineJoonis 1.1 Annika elektrienergia kulu graafik perioodil 01.05.2016–30.04.2020

Annika kortermaja renoveeriti 2019 aasta suvel, selle käigus toodi majja elektriboileri asemel linna soe vesi. Sellest on tingitud suur kukkumine juuni-juuli elektritarbimises  (vt joonis 1.1). Oktoobris käis Annika elukaaslasega nädal aega puhkamas ja ka seda on graafikult näha (vt joonis 1.1). Veebruari tarbimise langus on tingitud sellest, et veebruaris on vähem päevi kui teistes kuudes. 

Aastal 2018 oli Eesti keskmise kodumajapidamise elektrienergia kulu aastas 3086,62 kWh [3]. Annika kodus oli elektrienergia kulu viimasel 12 kuul 2463 kWh (mai 2019 – aprill 2020).

Veetarbimise graafik on vähem mõjutatav välistest tingimustest. Juuli ja augusti vahel on näha suurt hammast (vt joonis 1.2), aga see tulenes remontöödest ja veearvestamise meetodist. Tavaliselt on Annika majapidamises veetarbimine keskmiselt 10 m3. Annika on usin spordiklubi külastaja ja käib seal ka pesemas. Huvitav on see, et märtsis ja aprillis 2020 oli spordiklubi kinni, kuid see ei väljendu kuidagi graafikul. 

Joonis 1.2 Annika veetarbimise graafik perioodil 01.01.2017-30.04.2020

Soojusenergia jälgimise on Annika eriti tõsiselt ette võtnud. Varem kogus ta tabelisse soojusenergiat ainult eurodes, kuid pärast TREA-sse tööle asumist lisas ta tabelisse ka kuu keskmised temperatuurid (vt joonis 1.3), et andmed oleks võrreldavad, kuna Eestis pole ju aastad ega kuud vennad [4]. Samuti arvutab ta tabelis eurodest kulunud kWh-d. Alates 01.01.2019 on Fortum Tartu soojusenergia müügihind 48,50+KM [5].

Joonis 1.3 Annika soojusenergia jälgimise Exceli tabel

Soojusenergia eest tasutud summadest moodustub joonisel 1.4 olev graafik, kust on selgelt näha, et 2019 aasta suvel on kortermajades teostatud renoveerimistööd, samuti mõjutas tulemusi ka erakordselt soe talv aastatel 2019-2020, mida on näha ka tabeli keskmistest temperatuuridest.

Joonis 1.4 Soojusenergia eest tasutud summad aastatel 2016-2020

Energiakäitumine Oma kodu kohta sama huvitava info kogumist ja analüüsimist soovitame igaühele!

Projekt Smart Living soovib lahendada üht paljudest ühiskonna probleemidest, milleks on personaalse energiakasutuse ja energiakäitumise simulatsiooni ja statistika puudumine. Nimelt luuakse projekti raames interaktiivne platvorm, kuhu iga majapidamine saab sisestada enda energiakulud ja kodused energia seadmed luues nii enda kodu simulatsioon. Sellel platvormil on võimalik katsetada erinevaid lahendusi, kuidas on võimalik enda kodu muuta energiatõhusamaks, nt vahetada välja hõõglambid LED pirnide vastu või vähendades toas temperatuuri 1 kraadi võrra. Lisaks võimaldab see platvorm võrrelda oma energiatarbimist, teiste samalaadsete kodudega.

Selleks, et projekti raame loodud interaktiivne platvorm tuleks võimalikult mitmekesine, palun täita küsitlus enda energiakasutuse kohta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfybAhC4aKJt2kxqBrGyJTgIB6uu6zcDOud0w8FdA_qabGtiw/viewform?usp=sf_link
Küsitlus on täiesti anonüümne, me ei küsi Teie nime ega aadressi, kuid Teil on vaja teada enda majapidamise viimase aasta kommunaalarveid ja veidi aega.Kasutatud kirjandus:
1.    Roose, A., Ligi-null-energia inimene. Sirp. 2018. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/ligi-null-energia-inimene/
2.    Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take? European Environment Agency, 2013. https://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
3.    Statistikaamet. http://andmebaas.stat.ee/?lang=et

Meie digitaalne keskkonnajälg

31. märtsil toimus Smart Living projekti raames veebiseminar „Meie keskkonnajalajälg: digi- ja olmejäätmed“.  Veebiseminaril tegid ettekande...