Wednesday, 20 January 2021

Uuel aastal uute energiamärgistega

Energiamärgis annab tarbijale infot suurte kodumasinate energia- ja veetarbimise kohta. Energiamärgis peab olema toodetel nähtav nii poodides kui ka müüjate veebilehel. Energiamärgise eesmärk on anda ühest infot masinate energiatõhususe kohta võimaldades neid paremini võrrelda teiste masinatega. Nii saab tarbija valida toote, mis tarbib vähem energiat ja aitab seeläbi raha säästa.

Kuna kodumasinad on muutunud üha energiatõhusamaks, siis aastast 2021 on muutunud energiamärgised järgmistel tootekategoorjatel:

-      Pesumasinad ja pesumasin-kuivatid;

-      külmikud/sügavkülmikud, veinikülmikud;

-      kuvarid sh televiisorid;

-      nõudepesumasinad;

-      valgusallikad.

Ülejäänud kodumasinate energiamärgised vaadatakse üle 2022. aastal.

Muudatuseks on see, et kaovad A+++, A++ ja A+ klassid, mis asendatakse ühtse energiatarbimise skaalaga A kuni G. Seitsmeastmeline värviskaala jääb samaks. Oluline on mainida, et muutunud on energiamärgise arvutamisemetoodika. Seega ei saa vana märgist konverteerida uueks. Vana A+++ seade muutub poes C või D energiaklassi tooteks. A ja B energiaklass on jäetud hetkel tühjaks tehnikaarengu tarvis.

Pildi allikas: https://www.harveynorman.ie/energy-label-guide.html

Lisaks on kõikidel uutel energiamärgistel QR kood, mis on ühendatud Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasiga EPREL (https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en).


Uued energiamärgised


Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja pesumasin-kuivatite energiamärgised

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014&from=EN). Selle määruse alla käib ka kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite märgis.

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgis:


Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A-st kuni G-ni;
 5. ergiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;
 6. kaalutud energiatarbimine 100 tsükli kohta (kWh, ümardatud täisarvuni) vastavalt IV lisale;
 7. nimitäitekogus (kg) programmi „eco 40–60“ kasutamisel;
 8. tsükli kaalutud veetarbimine liitrites, ümardatud täisarvuni, vastavalt IV lisale;
 9. programmi „eco 40–60“ kestus nimitäitekoguse korral; esitatakse tundides ja minutites (h:min) ning ümardatakse minutiteni;
 10. kuivatamistõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti B kohaselt;
 11. tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra võimsus, mida väljendatakse ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes ja mis ümardatakse täisarvuni, ning õhus leviva müra klass, mis määratakse kindlaks vastavalt II lisa punktile C;
 12. käesoleva määruse number, mis on „2019/2014“.

Uuendused:

 • Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.
 • Energiamärgise üks muudatusi on testprogrammis, millele kõik märgise väärtused viitavad. Näiteks energiatarve, mis põhineb 100 pesutsüklil. Uus „Eco 40-60“ programm sobib tavaliselt määrdunud puuvillaste, linaste või segakiuliste kangaste puhastamiseks, mida vastavalt nende hooldussümbolile võib pesta 40 °C või 60 °C juures. Nimetatud kangaid võib selles pesutsüklis kombineerida. „Eco 40-60“ programm on „energiatarbe ja veekulu“ kombinatsiooni mõistes kõige tõhusam programm.
 • Pesumasina puhul nagu ka teiste koduseadmete puhul juurutatakse uut A - D mürataseme klassi, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite märgis:


Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A–G täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);
 5. täieliku tsükli energiatõhususe klass (vasakul), mis määratakse kindlaks II lisa kohaselt, ning pesemistsükli energiatõhususe klass (paremal), mis määratakse kindlaks II lisa kohaselt;100 tsükli kaalutud energiatarbimine (kWh), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, täieliku tsükli korral (vasakul)
 6. 100 tsükli kaalutud energiatarbimine (kWh), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, pesemistsükli korral (paremal);
 7. nimitäitekogus täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);
 8. tsükli kaalutud veetarbimine (l), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);
 9. tsükli kestus nimitäitekoguse korral täieliku tsükli (vasakul) ja pesemistsükli puhul (paremal);
 10. tsentrifuugimistõhususe klass, mis on kindlaks määratud II lisa punkti B järgi;
 11. õhus leviva müra klass programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimisetapil, müra võimsus ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes, ümardatud täisarvuni;
 12. käesoleva määruse number, mis on „2019/2014“.

Uuendused:

 • Märgise kujundust on muudetud: pesemise ja kuivatamise ala ning pesemise ala on näidatud oma skaalaga ja väärtused on selgemini välja toodud. Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.
 • Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.


Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate märgis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2017&from=EN).


Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A-G;
 5. energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti A kohaselt;
 6. programmi „eco“ energiatarbimine (EPEC) kilovatt-tundides 100 tsükli kohta, ümardatud täisarvuni;
 7. nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide puhul programmi „eco“ kasutamise korral;
 8. programmi „eco“ veetarbimine (EPWC) liitrites tsükli kohta, ümardatuna esimese kümnendkohani;
 9. programmi „eco“ kestus tundides ja minutites (hh.mm), ümardatud minutiteni;
 10. õhus leviv müra, väljendatuna dBA nulltaseme 1 pW suhtes ja ümardatud täisarvuni, ning õhus leviva müra klass, mis määratakse kindlaks II lisa punkti B kohaselt;
 11. käesoleva määruse number „2019/2017“.

Uuendused:

 • Juurutatud on uued, realistlikumad nõudekomplektide arvutused mahutavuse määramisel (nt. arvestades ka potte). Seetõttu pole need väärtused otseselt võrreldavad vana energiamärgisega.
 • Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 või 100 pesutsükli kohta.
 • Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks. 
 • Nõudepesumasinate energiaklass põhineb jätkuvalt „Eco“ programmil. Samas on muudetud testimise standardit. Näiteks kasutatakse puhastamise ja kuivatamise tõhususe hindamisel tasse, potte ja plastiknõusid, mis peegeldavad tegelikku kasutust paremini. Uus funktsioon on Eco programmi kestuse spetsifikatsioon. See programm on iseäranis keskkonnasõbralik ning ideaalne normaalselt määrdunud nõude puhastamiseks ning kõige tõhusam programm „energiatarbe ja veekulu“ mõistes.

Kodumajapidamises kasutatavate kuvarite märgis sh televiisorid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2013&from=EN).


Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A-G;
 5. energiatõhususe klass, mis on määratud II lisa B osa kohaselt, kasutades näitajat PmeasuredSDR;
 6. sisselülitatud seisundi energiatarbimine (kWh 1 000 tunni kohta) SDR-režiimis signaali esitamisel, ümardatud täisarvuni;
 7. energiaklass, mis on määratud II lisa B osa kohaselt, kasutades näitajat PmeasuredHDR;
 8. sisselülitatud seisundi energiatarbimine (kWh 1 000 tunni kohta) HDR-režiimis signaali esitamisel, ümardatud täisarvuni;
 9. ekraani nähtava osa diagonaal sentimeetrites ja tollides ning eraldusteravus horisontaalselt ja vertikaalselt pikslites;
 10. käesoleva määruse number, mis on „2019/2013“.

Uuendused:

 • Elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid 1000 tunni kohta.
 • Energiamärgiselt on eemaldatud sisselülitatud seisundis elektritarbimine vattides ja väljalülitatud seisund. Viimane kuvati televiisorite puhul, millel puudub selgesti nähtav lüliti, mis väljalülitatud asendisse viimisel lülitab televiisori seisundisse elektritarbimisega mitte üle 0,01 W.

 

Kodumajapidamises kasutatavate jahutus-külmutusseadme märgis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2016&from=EN).

Jahutus-külmutusseadme märgis:


Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A-st kuni G-ni;
 5. energiatõhususe klass, mis on määratud II lisa kohaselt;
 6. aastane energiatarbimine (AE) (kWh/aasta), ümardatud täisarvuni;
 7. külmutuskambrite mahtude summa (liitrites), ümardatud täisarvuni;
  1. kui külmutusseade ei sisalda külmutuskambreid, siis VII punkti piktogramm ja väärtus (liitrites) jäetakse ära;
 8. jahekambrite ja mittekülmutuskambrite mahtude summa (liitrites), ümardatud täisarvuni;
  1. kui külmutusseade ei sisalda mittekülmutuskambreid ega jahekambreid, siis VIII punkti piktogramm ja väärtus (liitrites) jäetakse ära;
 9. õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes), ümardatud täisarvuni. Õhus leviva müra klass, nagu on sätestatud tabelis 2;
 10. käesoleva määruse number, mis on „2019/2016“.

Uuendused:

 • Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia (kWh) tarbimist.
 • Juurutatakse uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.
 • Energiaklassi määramise protseduur on nüüd põhjalikum. See arvestab seadme liigiga, selle tööpõhimõttega, toatemperatuuriga ning sahtlite arvu ja suurusega. Muud elemendid jäävad uuel energiamärgisel põhimõtteliselt samaks.
 • Märgis annab teavet ka kõigi külmiku sahtlite ja sügavkülmiku sahtlite kogumahu kohta.


Veinikülmiku märgis:

Märgisel esitatakse järgmine teave:

 1. ruutkood;
 2. tarnija nimi või kaubamärk;
 3. tarnija mudelitähis;
 4. energiatõhususe skaala A-G;
 5. energiatõhususe klass, mis on määratud II lisa kohaselt;
 6. aastane energiatarbimine (AE) (kWh/a), ümardatud täisarvuni;
 7. arv, kui palju standardseid veinipudeleid saab veinikülmikus säilitada;
 8. õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes), ümardatud täisarvuni. Õhus leviva müra klass, nagu on sätestatud tabelis 2;
 9. käesoleva määruse number, mis on „2019/2016“.
 10. Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia (kWh) tarbimist.

Uuendused:

 • Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia (kWh) tarbimist.
 • Juurutatakse uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.
 • Sarnaselt varasemaga on ära toodud ka aastane energiatarve ja standardsete veinipudelite arv, mis sinna mahub.

 

Valgusallikate energiamärgistus

Valgusallikate uuest energiamärgisest ilmus postitus „Milliseid valgusteid valida?“  juba sügisel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2015 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2015&from=EN).


Märgisel esitatakse järgmine teave:
 1. tarnija nimi või kaubamärk;
 2. tarnija mudelitähis;
 3. energiatõhususe skaala A-G;
 4. energiatarbimine, mis on väljendatud valgusallika energiatarbimisena sisselülitatud seisundis kilovatt-tundides (kWh) 1 000 tunni kohta;
 5. ruutkood;
 6. energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;
 7. käesoleva määruse number, mis on „2019/2015“.
Uuendused:
 • Nagu ennegi, näidatakse märgisel elektrienergia (kWh) tarbimist 1000 tunni kohta.
 • Lisandunud on ruutkood ja valgusallikate energiamärgist määratleva määruse number 2019/2015.
 
Teadlikku tarbimist Teile kõigile! 

Meie digitaalne keskkonnajälg

31. märtsil toimus Smart Living projekti raames veebiseminar „Meie keskkonnajalajälg: digi- ja olmejäätmed“.  Veebiseminaril tegid ettekande...